En verden i brylluppets tegn

Hvad skal I huske og hvornår er det god idé at gå igang med hvilke forberedelser ?

Hils på en af Danmarks bedste bryllupsfotografer

En verden i brylluppets tegn

– brug vores lille huskeliste her på siden.

Har du forslag til at gøre listen endnu bedre fremover, så skriv til os!

Så hurtigt som muligt:

 • Fastsæt bryllupsdatoen 
 • Reserver plads i kirken 
 • Reserver lokaler/telt til festen 
 • Arranger transport til & fra kirken 
 • Arranger fotograf 
 • Arranger overnatning til bryllupsnatten 
 • Arranger musik/orkester/underholdning 
 • Lav en gæsteliste 
 • Bestil tid hos frisøren 
 • Bestil tid hos skønhedssalonen 
 • Selskabsfotograf/Videooptagelse 
 • Aftal evt. tid med en bryllupskonsulent

4 måneder før:

 • Udvælg og bestil menuen – arranger en “prøve” middag på menuen. 
 • Begynd at lave en ønskeliste 
 • Se på brudekjoler – husk at det er god idé at være udhvilet og i godt humør! 
 • Arranger bryllupsrejse 
 • Vælg toastmaster 
 • Vælg forlover 
 • Såfremt I ønsker at oprette en ægtepagt (særeje), kontakt jeres advokat inden vielsen 
 • Lav/Køb invitationer, bordkort, menukort og evt. takkekort

3 måneder før:

 • Hent en ægteskabserklæring på rådhuset 
 • Send gerne invitationerne ud allerede nu. 
 • Bestil visum – hvis i skifter navn ved brylluppet, så husk at alle navne i pas, visum og rejsepapirer skal være ens 
 • Øv jer på brudevalsen – det er en god idé at få et par timer hos en danselærer ! 
 • Køb brudekjolen og tilbehør 
 • Bestil bryllupskagen – arranger evt. at konditoren laver en prøvesmagning 
 • Køb vielsesringene og snak med guldsmeden om evt. indgravering af jeres navne, datoer og symboler
bryllupsfoto

2 måneder før:

 • Send invitationerne ud – registrér omhyggeligt alle tilsagn og evt. afbud 
 • Køb gommens påklædning 
 • Køb evt. brudepigers & -svendes påklædning 
 • Begynd at forberede talen til din tilkommende 
 • Begynd at gøre dig klar til den store dag med masser af søvn og motion. Tal med skønhedsklinikken om ansigtsbehandlinger, hårkure, manicure, pedicure osv.

1 måned før:

 • Hent vielsesringene 
 • Gennemgå svarene på invitationerne og skriv en gæsteliste, udarbejd en bordplan og skriv bordkort. 
 • Giv det endelige antal på gæsterne til selskabslokalerne, Kokken, Udlejningsfirmaet. Gør det skriftligt – så er der ingen misforståelser ! 
 • Udvælg diskret morgengaven 
 • Kontroller at I har modtaget prøvelsesattesten fra rådhuset 
 • Arranger møde med præsten, hvor I gennemgår vielsesritualet. Vælg salmer og forhør jer om kirkens udsmykning og kor, samt regler for fotografering/ video. Aflever evt. også prøvelsesattesten til præsten ved denne lejlighed 
 • Lad evt. et par tip til brudebuketten falde i gommens retning 
 • Skal bruden til frisør, så arranger en termin og få allerede nu sat en “prøve” på bryllupsfrisuren. Tag evt. slør og diadem/tiara med 
 • Få lagt en “prøve” på bryllupsmakeuppen 
 • Kontroller at tøjet til bruden, gommen og brudepigerne/svendene er i orden og kan leveres til den aftalte tid 
 • Lav en kort beskrivelse af hver gæst til toastmasteren 
 • Arranger evt. barnepige til at holde opsyn med børn under brylluppet
bryllupsfoto

14 dage før:

 • Kontakt lokalbladet, såfremt I ønsker at offentliggøre brylluppet 
 • Kontroller at alt er i orden til bryllupsrejsen – husk valuta! 
 • Gå nye sko til derhjemme 
 • Vær sikker på, at I har skiftetøj til bryllupsmorgenen 
 • Tag en sidste kontrol af bryllupstøjet 
 • Afstem aftenens forløb med toastmasteren 
 • Brudebuketten og knaphulsblomster til gommen, forlover og brudens far skal bestilles 
 • Borddekorationer og evt. blomsterdekorationer til kirken skal bestilles 
 • Øv jer på brudevalsen

Dagen før:

 • Pak kufferten med skiftetøj til dagen efter brylluppet 
 • Arranger et bord til gaverne og hør om gaverne kan blive til afhentning næste morgen, såfremt I ønsker det 
 • Dæk bordene og læg bordkort på plads eller sørg for at restauratøren gør det 
 • Gennemgå morgendagens plan og gå tidligt i seng – hver for sig!
foto_bryllup

Bryllupsdagen:

Arranger med familien og venner at de tager sig af følgende:

 • Kufferten med skiftetøj og diverse skal sendes til det sted, hvor i skal overnatte. 
 • Brudebuket og knaphulsblomster skal afhentes hos blomsterhandleren 
 • En sidste kontrol om bordplanen er overholdt under borddækningen 
 • Der skal noteres hvem der kommer med hvilke gaver, samt buketter, Husk en gaveliste 
 • Bryllupsgaverne skal pakkes ned og transporteres til jeres hjem 
 • Barnepigen skal informeres om hvilke og hvor mange børn han/hun skal holde opsyn med
bryllupsfoto

Nyd dagen!

Vielsesritualet

Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.
Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets skik.

INDGANG (præludium)
INDGANGSSALME
HILSEN

Præsten:
Herren være med jer!

Menigheden:
Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

INDLEDENDE BØN OG LÆSNING

Præsten siger (fra alter eller kor):
Lad os alle bede!

Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi takker dig for livet, du gav os,
og for alle dem, der har vist os kærlighed,
fra vi var børn og indtil i dag.

Vi beder dig:
Giv os stadig, hvad vi behøver,
og forny daglig vor indbyrdes kærlighed
ved Jesus Kristus, vor Herre,
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Præsten fortsætter:

Således står der skrevet:

Da Gud havde skabt himlen og jorden, havet, solen, månen og stjernerne, planterne og dyrene sagde han: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.« Og Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem.

Og vor Herre Jesus Kristus siger:

Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: »Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød«? Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.

Og apostlen Paulus skriver:

Bær hinandens byrder; således opfylder I Kristi lov. Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd.

bryllupsbilleder

SALME
TALE

Brudeparret træder frem foran alteret, eller de kan vente til efter talen.

TILSPØRGSEL OG ERKLÆRING

Præsten siger:

Så tilspørger jeg dig N.N. (brudgommens navn):
Vil du have N.N. (brudens navn), som hos dig står, til din ægtehustru? – Ja!
Vil du elske og ære hende, og leve med hende både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru, indtil døden skiller jer ad? – Ja!

Ligeså tilspørger jeg dig N.N. (brudens navn):
Vil du have N.N. (brudgommens navn), som hos dig står, til din ægtemand? – Ja!

Vil du elske og ære ham, og leve med ham både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægtehustru bør leve med sin ægtemand, indtil døden skiller jer ad? – Ja!

Så giv hinanden hånd derpå!

Præsten lægger sin hånd på deres hænder og siger:

Eftersom I forud har lovet hinanden at ville leve sammen i ægteskab og nu har bekræftet dette for Gud og for os, som er her til stede, og givet hinanden hånd derpå, så forkynder jeg jer at være ægtefolk både for Gud og mennesker.

Her kan brud og brudgom eventuelt give hinanden vielsesringe.

FORBØN

Præsten fortsætter:

Lad os alle bede!

Mens brudeparret knæler, siger præsten med håndspålæggelse:

Almægtige Gud,
som skabte mand og kvinde til at leve sammen i ægteskab og velsignede dem,
vi beder dig, velsign denne brud og brudgom;
lad dem altid leve af din nåde og i indbyrdes kærlighed.

Eller:

Kære himmelske Fader!
Giv denne brudgom og brud nåde, lykke og velsignelse både til sjæl og legeme!
Giv dem at elske hinanden med trofast kærlighed og tjene dig oprigtigt i alle ting, så at de må leve som dine kære børn og engang samles hos dig i de evige boliger! Hør os i Jesu navn:

bryllupsfotograf

FADERVOR

Fader vor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.
Fred være med jer!

I stedet kan anvendes:

Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Dersom vielsen slutter med den følgende salme, lyser præsten velsignelsen over brudeparret i stedet for at sige: Fred være med jer!

Brudeparret sætter sig.

SALME

Såfremt brudevielsen efterfølges af en dåbshandling, sker dåben på dette sted, og som slutningskollekt kan dåbskollekten da anvendes.

bryllupsfoto

SLUTNINGSKOLLEKT

Præsten siger eller messer:
Lad os alle bede!

Derefter fortsætter præsten:

Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi takker dig for ægteskabet,
og vi beder dig,
at du vil bevare denne ordning og velsignelse
urokket iblandt os.
Giv alle kristne ægtefolk ved din Helligånd,
at de må hjælpe hinanden
til at holde fast ved din frelsende nåde.
Gør dem glade i håbet,
tålmodige i trængslen
og udholdende i bønnen,
og styrk dem til at være levende lemmer af din menighed,
så at de engang med den kan samles hos dig i dit rige,
hvor du med Søn og Helligånd lever og regerer,
én sand Gud fra evighed og til evighed.

Eller:

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig for ægteskabet, og vi beder dig: Vær med din nåde hos dem, der i dag har indgået ægteskab, og giv din velsignelse til, at de kan leve med hinanden i gudsfrygt og kærlighed og ikke give årsag til vrede og strid. Lad dem altid, også selv om de ikke bliver fri for prøvelser, erfare din nådige hjælp! Giv dem og os alle at leve vort liv her på jorden i tro og lydighed og blive til evig tid salige ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed.

Menigheden svarer:
Amen.

foto_bryllup

VELSIGNELSE

Præsten siger eller messer (vendt mod menigheden):
Herren være med jer!

Menigheden svarer:
Og med din ånd! Eller: Og Herren være med dig!

Hilsenen kan udelades eller anvendes forud for slutningskollekten.

Menigheden står op under velsignelsen, mens præsten siger:
Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!

I stedet kan anvendes:

Herren velsigne dig og bevare dig! Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig! Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred!

Menigheden svarer:
Amen. Amen. Amen.

UDGANGSSALME

UDGANG (postludium)

foto

Bryllupsdage

1 årPapirbryllup
2 årBomuldsbryllup
3 årLæderbryllup
4 årBlomsterbryllup
5 årTræbryllup
6 årSukkerbryllup
7 årUldbryllup
8 årBronzebryllup
9 årPilbryllup
10 årTinbryllup
11 årStålbryllup
12½ årKobberbryllup
13 årKniplingsbryllup
14 årElfenbensbryllup
15 årKrystalbryllup
16 årMånebryllup
17 årAmetystbryllup
18 årMargueritbryllup
19 årGranatbryllup
20 årPorcelænsbryllup
21 årTurkisbryllup
22 årAlliancebryllup
23 årTulipanbryllup
24 årKaratbryllup
25 årSølvbryllup
30 årPerlebryllup
35 årKoralbryllup
40 årRubinbryllup
45 årSafirbryllup
50 årGuldbryllup
60 årDiamantbryllup
65 årKrondiamantbryllup
70 årJernbryllup
75 årStålbryllup eller Atombryllup
bryllupsfoto

Spørgsmål & svar

Her finder du en liste med de mest almindelige spørgsmål angående bryllup.

Kilde: Roskilde Stift

 • Hvad skal der til for at blive gift i folkekirken?Mindst en af parterne skal være medlem af folkekirken. For at indgå ægteskab skal man have en prøvelsesattest, der ikke må være over 4 måneder gammel. En prøvelsesattest godtgør, at parterne opfylder betingelserne for at indgå ægteskab (ægteskabsloven). Henvendelse om prøvelsesattest sker til borgmesterkontoret i den kommune, hvor en af parterne bor. Henvendelse om vielse rettes til sognepræsten/kirkekontoret. Man kan blive viet i sin lokale sognekirke, og ofte i en kirke, hvortil man har en særlig tilknytning (f.eks. dér man er døbt eller konfirmeret).
 • Skal man være medlem af folkekirken for at blive viet i kirken?Mindst en af parterne skal være medlem af folkekirken.
 • Kan man holde bryllup uden gæster?Ja. Et kirkebryllup kræver to vidner eller forlovere, som det hed før. Vidner kan være kirkens personale. Ønsker man et stille bryllup, behøver man altså ikke gå på rådhuset.
 • Kan man blive gift i den kirke, man bedst kan lide?
  Man kan blive viet i sin lokale sognekirke, og ofte i en kirke, hvortil man har en særlig tilknytning (f.eks. dér man er døbt eller konfirmeret). Aftale om bryllup sker efter nærmere aftale med sognepræsten / kirkekontoret.
 • Kan man holde barnedåb sammen med bryllup?
  Ja. Det sker efter nærmere aftale med præsten.
 • Kan man holde bryllup ved en søndagsgudstjeneste?Ja. Nogle vælger at blive gift i forbindelse med dåben. Det kan kun ske efter nærmere aftale med præsten.
 • Kan man giftes af en præst andre steder end i kirken?
  Som hovedregel nej. Kirkebryllupper finder sted i kirken. Der skal søges dispensation hos biskoppen for at blive gift andre steder end i kirken, og generelt er man afvisende herfor. Er en af parterne alvorlig syg, kan nødvielse naturligvis finde sted i hjemmet eller på sygehuset.
 • Hvad koster det at blive gift?Bliver man gift i ens sognekirke, er det gratis. Bliver man gift i en anden kirke, kan der være særlig betaling for ringning, m.v. Kirkepyntning betales der for særskilt.
 • Kan man være flere par, der bliver gift samtidig?
  Ja, men kun efter nærmere aftale med præsten.
 • Kan man både blive gift borgerligt og kirkeligt til den samme person?
  Ægteskab indgås kirkeligt eller borgerligt. Er man blive borgerligt viet (rådhus), kan man ikke blive kirkeligt viet, men et borgerligt indgået ægteskabet kan siden velsignes i en kirke. Ritualet ligner det, som bruges ved kirkelige bryllupper.
 • Hvad må man hedde efter, man er blevet gift?Man beholder hver sit efternavn, når man gifter sig, medmindre man gør opmærksom på, at man ønsker samme efternavn. Ønsker ægtefællerne samme efternavn, kan den ene ægtefælle tage den anden ægtefælles efternavn, dog ikke hvis dette navn stammer fra et tidligere ægteskab. Hvis man ønsker samme efternavn straks fra vielsen, oplyser man det i den blanket, borgmesterkontoret udleverer, når man beder om prøvelsesattesten. Men man kan også meddele det til den præst, der foretager vielsen. Ønsker ægtefællerne samme efternavn senere i ægteskabet, henvender de sig der, hvor de blev gift, og udfylder en blanket. Ved kirkelig vielse sker henvendelsen til sognepræsten/kirkekontoret, ved borgerligt indgået ægteskab til borgmesterkontoret.
 • Kan fraskilte vies i kirken?
  Ja. De fleste præster vier fraskilte, bortset fra en mindre gruppe fra indre missoin og den kirkelige højre fløj.
 • Skal bruden have hvidt på?Nej.
 • Hvordan får man en ny vielsesattest, hvis den gamle er blevet væk?
  På landet henvender man sig til præsten, i byer til kirkekontoret. Præsten / kirkekontoret udsteder en ny vielsesattest. Attesten er gratis.
 • Kan brudeparret gå ind sammen, hvis de ønsker det?
  Ja, selvfølgelig.
 • Hvordan sidder brudeparret oppe ved alteret?Normalt sidder gommen til højre set mod alteret, bruden til venstre. Efter vielsen sidder de begge til venstre.
 • Hvem kan sidde i koret ved brudeparret?
  Traditionelt er det brudens far og gommens forlover. Der er mange andre muligheder, som I kan tale med præsten om.
 • På hvilken side fører man bruden ind/ud?Bruden føres ind på venstre side og ud på højre side.
 • Hvor længe varer en vielse?Afhængig af salmevalg, talen, m.v. varer en vielse 30-50 minutter.
 • Kan man medbringe sin egen præst?Ja, normalt vil der ikke være noget til hinder herfor. Det skal aftales med sognepræsten / kirkekontoret.
 • Hvornår udveksles ringe?
  Umiddelbart efter, at parret har givet hinanden hånd på ægteskabet, kan der udveksles ringe. Det er ikke en del af vielsesritualet.
 • Kan man synge sange, der ikke står i salmebogen?
  Det afhænger af sangens karakter, af organist og af præst. Generelt kan det anbefales at gemme sangene til den efterfølgende fest.
 • Må man lave sangark?Ja. Laves der sangark til vielsen, så vær opmærksom på, at salmernes vers er fra Den Danske Salmebog. Vær derfor varsom med at downloade fra nettet. Det er en god idé at skrive, hvornår der må fotograferes og hvornår ikke, ligesom det kan være godt, at minde gæsterne om at slukke mobilen. Sørg for at sangarkene er i kirken, når gæsterne ankommer og, at der er nok til at præst, organist og korsangere kan få et sangark.
bryllupsfoto

Læs også:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *